مشخصه های مهم یک ماژول تابلو روان

هر ماژول دارای مشخصه های زیادی است اما مهمترین آنها عبارتند از :

(1) رنگ ماژول                                    Display Color

(2) دات پیچ                                          Pixel Pitch

(3) نوع راه اندازی                            Driving Method

(4) درخشندگی                                    Brightness

(5) ساختار هر پیکسل                 Pixel Configuration

(6) نوع هاب ارتباطی                          Interface Hub

(7) نوع چیپ ست                                    LED Chip

حال هر یک از مشخصه ها را به ترتیب شرح می دهیم . سعی کنید از این پس از واژه های انگلیسی این مشخصه ها استفاده نمایید  تا در خواندن کاتالوگ ها با مشکل روبرو نشوید . 

منبع کیاسل